Általános üzleti feltételek


 

Az Általános üzleti feltételek a www.remek-arak.hu webáruházban való vásárlásnál érvényesek.

A feltételeket továbbá meghatározzák, és pontosítja, az Eladó jogait, és kötelezettségeit, Petr Javořík személyében, székhelye: Varšavská 715/36, 120 00, Praha, Csehország, Cégazonosítószám: 76018334, és a Vevő (ügyfél, fogyasztó, vásárló).


1. Bevezető rendelkezések:

1. Minden szerződéses viszonyok, a Szlovák Köztársaság törvényei alapján vannak megkötve. Ha a fél, a fogyasztó, a viszonyok, a nemszabályozott üzleti feltételekkel, a Polgári Törvény (89/2012. sz., Törvénykönyv), és a Fogyasztóvédelmi Törvény (634/1992.sz., Törvénykönyv) alapján vannak szabályozva. Ha nem fél a fogyasztó, a viszonyok, a nem szabályozott üzleti feltételekkel, a Polgári Törvény (89/2012. sz., Törvénykönyv) alapján vannak szabályozva.

1.2. Abban az esetben, ha a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, a megrendelt árukat, a saját üzleti tevékenységére, vagy a szakmája teljesítése érdekében, vagy jogi személy (vásárlás a Cégazonosító számra), nem vonatkoznak rá a fogyasztóvédelem értelmében, ezek a feltételek, különösen nem vonatkoznak rá, azon rendelkezések alkalmazása, a 6. cikk értelmében, az elállás a vevő-eladási szerződéstől. Az ilyen vásárlásra, a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozik.


2. Fogalom meghatározások:

2.1. Az eladó Petr Javořík, székhely: Varšavská 715/36, 120 00, Praha, Csehország, Cégazonosító szám: 76018334, az a személy, aki a szerződés megkötése, és teljesítése során, a kereskedelmi, vagy egyéb üzleti tevékenysége szerint cselekszik. Ez egy üzletember, aki közvetlenül, vagy más üzleti vállalkozók által, szállítja a termékeket, vagy szolgáltatásokat kínál.

2.2. Az ügyfelek a webáruházunkban a vevők. Mivel a hatályos törvény, különbséget tesz vásárlók között, a vásárló, aki fogyasztó, és a vásárló, aki nem fogyasztó.

2.3. A vevő vagy fogyasztó, mint a fogyasztó minden olyan személy, aki a vállalkozásán kívül, vagy a függetlenek szakmája teljesítse során, szerződést köt a vállalkozóval, vagy ezt más módon hajtja végre.

2.4. A vevő, aki nem fogyasztó, és vállalkozó. A kereskedőnek kell tekinteni minden olyan személyt is, aki szerződést köt, a saját üzleti, termelési tevékenységek, illetve függetlenül, a szakmájuk végrehajtása során. Vagy olyan személy, aki a vállalkozó nevében, vagy számlájára cselekszik.


3. Adásvételi szerződés:

 

3.1. Ha, a Vevő a fogyasztó, az adásvételi szerződés javaslata (ajánlattal), az oldalokon elhelyezett áruk kínálata. Az Adásvételi Szerződés akkor lép életbe, amikor a vevő-fogyasztó, elküldi a megrendelést, és az elfogadása a szállító által. A megrendelés kézbesítést, az ajánlattevő haladéktalanul, a Vevőnek tájékoztató e-mailt küld a megadott e-mail címére, a szerződésre, azonban ez tanúsítványnak, nincs hatása. Az így keletkezett szerződést (beleértve a megállapított árral) lehet módosítani, vagy törölni, de csak a felek megállapodása alapján, vagy jogi okok miatt.


3.2. A megrendelés elküldése előtt az eladónak, a vevőnek lehetősége van, hogy ellenőrizze, és módosítsa az adatokat, amelyeket a vásárló betelepített, annak érdekében is, hogy a vásárló, felismerje, és kijavíthassa a hibákat, amelyek, az adatbevitel során keletkezhettek. A megrendelést, a vevő elküldi az eladónak, a "Rendelés küldése" gomb rákattintásával.

 

3.3. Ha a vásárló, nem fogyasztó, a javaslatot, az adásvételi szerződést javaslat megkötésére, a megrendelés elküldése után kerül sor, a vásárló által, és az adásvételi szerződés meg van kötve, az átadás időpontjától, amikor az eladó kötelezően beleegyezik, a vevő ezen a javaslatával.

3.4. Adásvételi szerződéssel, a vevő igazolja, hogy ismeri ezeket a feltételeket, beleértve az üzleti feltételeket, a panasztételi eljárást, és hogy egyetért velük. Ezekre az üzleti feltételekre, és a panasztételi eljárásra, a vevő megfelelő módon figyelmeztetve van, mielőtt a ténylegesen elvégzi a megrendelést, és lehetősége van, ezek feltételek megismerésére.

3.5. A panaszokra futó határidő szünetel, abban az esetben, ha az eladó nem kapta meg az összes szükséges tájékoztatásokat, a panasz rendezése (az áruk részei, egyéb okmányok, stb.) Az eladó köteles kérni a vásárlótól a további szükséges okmányokat, a lehető legrövidebb idő alatt. A határidő fel van függesztve, a kért okmányok kézbesítéséig a vevőtől.

3.6. Többek között, az eladó fenntartja a jogot arra, hogy megszünteti a megrendelést, vagy annak egy részét, a vásárlási szerződést megkötése előtt, a megegyezés gyanánt, a vevővel, a következő esetekben: a terméket már nem gyártják, nem szállítják már, vagy jelentősen megváltozott a termékértékesítő ára. Ha, a vevő kifizette egy részét, vagy teljes összegét a vételárnak, akkor, ez az összeg vissza van hárítva a számlára, vagy a címre, az adásvételi Szerződés szerint.

 

4. Fizetési, és szállítási feltételek

4.1. Együtt a vételárral, a Vevő köteles kifizetni, az Eladónak, a kapcsolódó költségeket is, a csomagolást, és a szállítási díjat, amelyek fel vannak tüntetve a weboldalon, és meg kell határozva a nyugtában, az áru kézbesítésével. Ha, ez nincsen kifejezetten másként meghatározva, a vételárhoz velejár, a szállítási költség is, az áru kézbesítése érdekében.

4.2. Abban az esetben, ha, a fizetés utánvételre van, a vételár esedékes, az áru átvételekor. Abban az esetben, nem készpénz jellegű kifizetésről van szó, a vételárat ki kell fizetni öt munkanapon belül, az adásvételi szerződés megkötése napjától.

4.3. Ha az üzleti kapcsolatokban szokványos, vagy ha így van megállapítva, az általánosan kötelező előírásokban, az Eladó kifizetésére tekintettel, az adásvételi szerződés értelmében, számlát tölt ki a vevőnek. Az eladó felelősséggel tartozik a hozzáadottérték-adóval szemben. A Számlát az Eladó kitölti, a Vevőnek a vételár kifizetése után, és ezt leküldi, a kapcsolattartó e-mail címére, a Vevőnek. A számla letölthető, a bejelentkezés után, a vevő számlája oldalán.

4.4. Ha, a vevő nem veszi árut, vagy a szerződéstől nem áll el, az üzleti feltételek szerint, az eladó jogosult, hogy visszaszerezze az áruszállításhoz, és raktározáshoz kapcsolódó költségeket (tárolás céljára az Eladó minden késedelmes nap után max. 0,40 € számol, azonban a teljes összeg, legfeljebb 19 € lehet, vagy a vételár összege magasságáig, ha ez kevesebb, mint 19 €, valamint egyéb költségeket, amelyek, az Eladónak keletkeznek, az áru el nem fogadása okából, a Vevő által, továbbá, a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől.

4.5. Abban az esetben, ha az árut többszörösen is kell kézbesíteni, vagy máshogy, mint a megegyezett módon, és az ok a Vásárló oldalán van, akkor a Vásárló köteles, megtéríteni a költségeket, amelyek kötve vannak ezekhez a kézbesítésekhez.

4.6. Az áruszállítás, összhangban ezekkel a feltételekkel, az a pillanat, amikor az áru kézbesítve van a Vásárlónak. Indokolatlanul átt nem vett áru, a Vevő részéről, nem tekinti elmulasztásnak, hogy az árut az Eladó nem köteles kézbesíteni, nem is jelenti az elállást a Szerződéstől, a Vevő részéről. Az áru átvételékor, a Vevő köteles ellenőrizni a csomag sértetlenségét, az esetleges károsodást, rögtön jelezni a szállítónak, és az Eladónak. A megsérült küldemény átvétele megtagadása, még nem jelenti az ok nélküli árumegtagadást. A Vevő az áru átvételével, igazolja, hogy a küldemény megfelel minden feltételnek, s hogy panaszkodás, a csomagsérülés miatt, már nem lehetséges.

4.7. A Vevőnek akkor van tulajdoni joga az árura, ha kifizette az áru teljes vételárat (beleértve a csomagolási, és szállítási a költségeket), de nem hamarabb, mihelyt az árut átveszi.

4.8. Kreditek - Minden regisztrált ügyfél jóváírást kap az áruk vásárlásáért, amelyeket jóváírnak az ügyfél számláján. Az áruk minden 1350 Ft -ért az ügyfélnek 5 kreditet írnak jóvá (1 kredit = 12 Ft ).

A krediteket csak a megrendelés kifizetése után írják jóvá az ügyfél számlájára – azaz, az előleg befizetésének jóváírása, vagy a megrendelés utánvéttel történő átvétele után. A kreditek bármilyen további megrendelésre alkalmazhatók, és csak árengedmény formájában, tehát nem vonatkoznak a szállításra és a kiegészítő szolgáltatásokra.

Az adásvételi szerződéstől való későbbi elállás esetén az adott áru jóváírása levonásra kerül az ügyfél számlájáról, és az ügyfél elveszíti az ezekhez való jogát.

A hitel igénylése nem vonható össze kedvezménykuponokkal.

A krediteket nem lehet készpénzben vagy számlára történő kifizetéssel kifizetni.

A kreditek érvényessége 1 év

 


5. A hibás teljesítés jogai:

5.1. A szerződési felek jogai, és kötelességei, ami a hibás teljesítést illeti, elvégzésére irányadó általánosan kötelező szabályozások (különös rendelkezések § 1914-1925, § 2099 - 2117 a § 2161 -2174, a Polgári Törvény 89/212. sz. Törvénykönyv értelmében).

5.2 Az eladó felelős az ügyfélnek, hogy a tárgy átvételében nincs hiba. Főleg, az eladó felelős az ügyfélnek, hogy abban az időben, amikor az ügyfél a tárgyat átvette,

 • A tárgynak olyan tulajdonsága van, amelyen a felek megegyezte, ha hiányzik az ilyen megegyezés, arról a tulajdonságokról, amelyek az eladó, vagy a gyártó leírtak, vagy amilyeneket a vevő elvárt az áru jellegére nézve, és a végrehajtót hírverés alapján.

 • A tárgy arra célra szolgál, amelye a felhasználására az eladó rámutat, vagy amelyre, az ilyen fajta tárgy, általánosan használva van,

 • A tárgy minőségével, vagy bemutatásával megfelel a megegyezett mintával, vagy típussal,

 • A tárgy a megfelelő mennyiségben, méretben, vagy tömegben van,

 • A tárgy megfelel a jogi előírásoknak.

5.3. Ha nincs meg a fent nevezett tulajdonsága, az fogyasztó követelheti az új tárgy hibátlan leszállítását, ha ez hibához mérten túlzott, ha a hiba a tárgynak csak egy részét érinti, akkor a fogyasztó kérheti csak az e rész kicserélést, ha ez nem lehetséges, akkor a szerződéstől elállhat. Ha ez a hiba jellegére nézve túlzott, főleg ha a hibát meg lehet javítani, felesleges odázás nélkül, az ügyfélnek joga van a hiba ingyenes megjavítására. A leszállítási jog, vagy a tárgy kicserélésére az ügyfélnek akkor is joga van, ha a hibát el lehet hárítani, de a tárgyat nem tudja használni, a javítás utáni, ismétlődő hiba miatt, vagy több hiba esetén. Ebben az esetbe az ügyfél elállhat a szerződéstől.

5.4. Ha az ügyfél a szerződéstől nem áll el, vagy nem használja fel a jogát a hibátlan tárgy leszállítására, hibás rész kicserélésére, vagy kijavítására, akkor kérheti a megfelelő kedvezményt. A fogyasztónak a megfelelő kedvezményre akkor is joga van, ha az eladó nem tudja leszállítani az új tárgyat hibák nélkül, kicserélni a részét, vagy megjavítani, ugyanúgy, abban az esetben is, ha az eladó nem tette meg a jogorvoslat ésszerű időn belül, vagy, a jogorvoslati kezeléssel jelentős nehézségeket okozott a fogyasztónak.

5.5. A hibás teljesítés esetén, a vevőnek nincs joga, ha a vevő, az áruátvétel előtt tudta, hogy hibás, vagy a hibát saját maga okozta.

5.6. A fogyasztó jogosult alkalmazni a hibára való jogot, amely hibák megmutatkoznak, a fogyasztási cikken, a kézbesítéstől huszonnégy hónapon belül. Ha a hibák nyilvánvalóvá válnak, a kézbesítéstől hat hónapon belül, akkor ez úgy vélik, hogy a tárgy hibás volt már az átvételekor.

5.7. Egyéb jogok, és kötelezettségek, a felek felelősségével, ami a hibával kapcsolatos, az eladónak lehetősége van, módosítani a panasztételi szabályokat.


6. A fogyasztó elállási joga, az adás-vételiszerződéstől:

6.1. Ha, az adás-vételiszerződés, a távközlő eszközök által volt megkötve (az internetes áruházba), a Polgári Törvény szerint, a1829 §, 1. bekezdés értelmében, 14 napon belül, indoklás nélkül, elállhat a szerződéstől, (abban az esetben, ha az adás-vételiszerződés tárgya, több áru, vagy több rész szállítása, akkor ez a határidő, az utolsó szállítás napjától számítódik.) Az elállást, az adás-vételiszerződéstől, be kell küldeni, abban a határidőben az eladónak, ahogyan ez az utolsó mondatban van kifejezve.

6.2. Abban az esetben, ha fogyasztó, az előző bekezdés értelmében, 14 napon belül, elállni óhajt, az adás-vételiszerződéstől, vegye fel a kapcsolatot az eladóval, legjobb, ha írásbeli módon, ahol feltünteti, hogy eláll a szerződéstől, a megrendelésszámot, a vásárlás keltezését, és a bankszámlaszámot, a pénz visszatérítésére.

6.3. Az elállást az adás-vételiszerződéstől, a fogyasztó egyebeken kívül elküldheti az eladó villámposta címére: info@remek-arak.hu.

6.4. Abban az esetben, ha a vevő, az előző bekezdések szerint, eláll az adás-vételiszerződéstől, az eladó visszatéríti az átvett összeget a vevőnek. (Az összegen kívül, amelyek, az utólagos kiadásokat illetik, az áru kézbesítésével keletkeztek, a vevővel más szállítási mód választásából következőleg, amely más, mint, a legolcsóbb standart árukézbesítés, az eladó által), 14 napon belül az elállástól, az adás-vételiszerződéstől, a vevő oldaláról, ugyanolyan módon, melyeket a vevőtől elfogadott.

6.5. 14 napon belül Elállni a szerződéstől, a Törvényrendelet szerint, nem lehetséges úgy értelmezni, min az áru ingyenes kölcsönzését. A fogyasztó, aki kihasználja a jogot, 14 napon belül, a kötelesség betöltéséig, elállni a szerződéstől, muszáj az eladónak visszaadni mindent, amit a szerződés szerint megszerzett. Ha, ez nem már nem lehetséges, (például ezen időszakban az áru tönkrement, vagy el volt fogyasztva), a vevőnek ez meg kel fizetni, illetve visszahárítani, azért, amit már nem lehetséges visszaadni. Ha, a visszaadott áru csak részben van megrongálódva, az eladónak joga van, az vevővel szemben, követelni a kártérítést, és beszámítani a jogot, az áruvétel megtérítéséhez. Ebben az esetbe, az eladónak bizonyítékkal kell felmutatni, a keletkezett kárt. Az eladó, ebben az esetben, a vevőnek visszatéríti csak a csökkentett vételárt. A vételárba, amelyet vissza kell téríteni a vevőnek, az eladó beszámíthatja, a saját ténylegesen felmerülő költségeket, amelyek az áru visszaküldésével velejárnak.

6.6. Elállni a szerződéstől a fogyasztónak nincs joga a 1837§ szerint a Polgári Törvény értelmében, különösen, a következő szerződések esetében:

 • a szolgáltatások nyújtásáról, ha elégedettek voltak előzetesen kifejezett megállapodás határideje előtt elállása, és üzletember előtt a szerződés megkötése nyilvánosságra a fogyasztóknak, hogy ilyen esetben nincs megengedve, hogy elállhasson a szerződéstől,

 • az áru, vagy szolgáltatásról, melyek vételára a pénzügyi piac kilengésén függ, függetlenül a vállalkozó akaratán, amely előfordulhat, az elállás időtartalma alatt,

 • a szeszesitalok szállításáról, amelyek a 30 nap időtartam után lehetnek leszállítva, melyek vételára a pénzügyi piac kilengésén függ, függetlenül a vállalkozó akaratán,

 • az áru leszállításról, amely a vevő kérésére, vagy a személyére módosítva volt,

 • az áru leszállításról, amely gyors romlásnak van kitéve, szintén az áru is, amely a szállítás után össze volt keverve, a más áruval,

 • a javításról, vagy a karbantartásról, fogyasztóval meghatározott helyen, az ő kérésére, de ez nem érvényes, abban az esetben, ha más következő karbantartásról, vagy javításról van szó, vagy más alkatrészekre, mint a kérelmezett szállítása,

 • az áruszállításról, zárt csomagban, amelyet a fogyasztó kivett belőle, es ezt a higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni,

 • az ellátás hang- vagy képfelvétellel, vagy számítógépes programmal, ha megsérti az eredeti csomagolást,

 • ellátás hírlapokkal, folyóiratokkal, és magazinokkal,

 • szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős, ha a vállalkozó ellátást nyújtanak a megadott határidőn belül,

 • a szállásról, közlekedésről, ellátásról, vagy a szabadidő kihasználásról, ha a vállalkozó ezeket juttatásokat, a megadott határidőn belül nyújtja,

 • kötött nyilvános árverés szerint irányadó jog, nyilvános árverés, vagy

 • az ellátás, a digitális tartalommal, ha nem volt leszállítva a tárgyi hordozón, és a szállítás, a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával volt, az elállás határidő lejárta előtt, és üzletember a szerződés megkötése előtt nyilvánosságra hozta a fogyasztóknak, hogy ilyen esetben, nem lehetséges, a szerződéstől elállni.

6.7. Az eladó fenntartja jogot, a megrendelések törlésére, ha az áru a "Megrendelésre" van megjelölve, abban az esetben, az áru már nem lehet leszállítani, vagy helyettesíteni más típussal, vagy ha az ár jelentősen megváltozott, és ezt az ügyfél az adásvételi szerződés kezdete előtt, nem fogadja el.


7. Adatvédelem:

7.1.Ezúton tájékoztatunk, hogy adataid a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adataid harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél (pl: szállító cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat, illetve további termékek ajánlására szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett >>sütik formájában<< (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a használat idején, illetve azt követő 180 napig élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, anélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt termékről minden esetben számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

 

7.2. Személyes adatok:
Amikor regisztrálod magad rendszerünkben, néhány adatot meg kell adnod, melyek összekapcsolhatók a Web Áruház más szolgáltatásaitól vagy más cégektől kapott adatokkal.
Az összegyűjtött információt az általad kért szolgáltatások nyújtására használunk. A szolgáltatások részét képezheti a személyre szabott tartalom és hirdetések megjelenítése is. Felhasználhatjuk az adatokat, hogy tájékoztassunk a Web Áruház és kapcsolt cégei termékeiről, szolgáltatásairól, illetve hogy felkérést küldjünk a szolgáltatásokhoz tartozó felmérésekben való részvételre.
Az első (és minden további) felkéréskor, lehetőséged van ezt megtiltani. Amennyiben nem kívánsz fogadni a Web Áruháztól további promóciós e-mail üzenetet, kövesd a kapott e-mailban leírt utasításokat.

7.3. Adataid kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Szlovákiában az adatvédelmi törvény (2000. évi 101.tv.) értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy regisztrációddal, megrendeléseddel, mint ügyfelünk hozzájárulsz, hogy személyes adataid (név, cím, telefonszám, email, vásárlási adatok), www.remek-arak.hu, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja.8. A kommunikációs eszközök használati ára, a távolból:

8.1. A vevő vállalja, hogy a kommunikáció módja, a távolból, az adásvételi szerződés megkötésénél. A felmerült költségeket, a vevő által, a kommunikációs eszközüket, a távoli kapcsolatban az adásvételi szerződéssel összefüggésben, (költségek az internet-hozzáférés, a telefonálás költségeit) maga a vevő fizeti.


9. Záró rendelkezések:

9.1. Az eladó jogosult eladni az árut, az iparengedély alapján. A kereskedelemben végzett vizsgálat keretében, az illetékes Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörébe tartozik. A személyes adatok védelme feletti felügyelet, a személyes adatok védelméről hivatal végzi. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet korlátozott körben végzi, többek között a megfelelési felügyeletét, a törvény értelmében a 634/1992 sz., Fogyasztóvédelmi törvény, módosításokkal id.


9.2. Ezek az üzleti féltételek, az internetes oldalon feltüntetett értelmében érvényesek, az adásvételi szerződás megkötés napján. A fogyasztó megrendelés, magában igazolás, mint szerződés az eladó, és a vevő között, archiválva van, a teljesítés végett, és a további jegyzéshez, s ennek állapota, hozzáférhető az ügyfél számára. Szerződést meg lehet kötni szlovák nyelven, esetleg más nyelven is, ha ez akadály lehetne, magyar 

ennek megkötésére. A bevásárlás által, a vevő beleegyezik, az üzlete értesítések küldésével.


9.3. Ezek az üzleti feltételek, a lehetővé teszik a fogyasztónak, az archiválást, és reprodukálást. Az adásvételi szerződés megkötés pillanatában, a vevő egyetért minden üzleti feltételekkel, amelyek érvényesek, a megrendelés napján, szintén az árakkal, igazolva a megrendelésben, ha ezek nem voltak felmutathatóan, másképp megegyezve.

Az esetleges vitát, amelyek a szerződés megkötése alatt bekövetkezhet, kizárólag a Cseh Köztársaság jogvitatása szerint lesznek megoldva, az illetékes Cseh bíróságon. Bármilyen vitás kérdést, a vevő, és az eladó között, peren kívül is lehet rendezni. Ebben az esetben a vásárló – fogyasztó, felveheti a kapcsolatot az alternatív vitarendezési szervezettel, amely például a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési szervezet. Ha, hozzááll a vitához, a megegyezség reményében, az eladó azt javasolja, hogy a vevő használni fel először kapcsolatot az eladóval, a létrejött helyzetet megoldása érdkében.

 

Mellékletek:

Panaszlevel.
Minta űrlap az ellásra a szerződéstől.

 

Ezek a feltételke 2014. január 1. napjától hatályosak.